01. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΑΣΤΙΚΟ :
.ΕΝΟΧΙΚΟ
.ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ
.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
.ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΑΘΗΚΕΣ  Κ.Λ.Π
ΥΙΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ